ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มิ.ย. 65 วันไหว้ครู
ร.ร.ท่าชนะ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
04 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียน 1/2564
09 มิ.ย. 63 ถึง 11 มิ.ย. 63 รายงานตัว/มอบตัว นักเรียนชั้นม.4