ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันรับสมัคร  ๒๐ - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๑.รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (โรงเรียนท่าชนะ)  ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบคัดเลือก (ใช้ผลการเรียน  ๕  ภาคเรียน และ ผลการประเมิน O-NET๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ๕๐%รับสมัคร วันที่   ๑๓ - ๑๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   

๒.  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จากโรงเรียนอื่น และจากโรงเรียนท่าชนะที่ไม่ผ่านการ คัดเลือกรอบแรก วันรับสมัคร  วันที่  ๒๐ - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,00:00   อ่าน 1639 ครั้ง