ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการสรรหาลูกจ้าง ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 8) 28 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนท่าชนะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 6) 17 เม.ย. 66
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนท่าชนะ ประจำปีการศึกการ 2566 (อ่าน 182) 02 มี.ค. 66
ต้อนรับผู้อำนวยการกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ [17 มกราคม 2566] (อ่าน 30) 19 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการบรรชา ช่อสุวรรณ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี (อ่าน 30) 19 ม.ค. 66
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตรกรรม (อ่าน 292) 10 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรกรรม (อ่าน 267) 07 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรกรรม (อ่าน 295) 28 ต.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรกรรม (อ่าน 474) 19 ต.ค. 65
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 777) 10 พ.ค. 65
ประกาศ ! การะดมทรัพยากรโรงเรียนท่าชนะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 677) 14 ธ.ค. 64
ประกาศปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 962) 21 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อทดสอบความรู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับห้องเรียนที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (อ่าน 1158) 15 มี.ค. 64
เผยแพร่ SAR โรงเรียนท่าชนะ ปี 2562 (อ่าน 1474) 09 พ.ค. 63
เผยแพร่ SAR 2561 (อ่าน 1122) 31 มี.ค. 63