เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนท่าชนะ

 ครั้งอดีตดินแดนตรงนี้           ชั่วนาตาปีรกดงพงป่า

ผองเราบุกบั่นตั้งมั่นสถานวิชา        ก่อเกิดมาด้วยความสามัคคี

ถึงยุคใหม่เปลี่ยนไปดังฝัน      ร่วมจิตผูกพันรักกันน้องพี่

สร้างดินแดนไทยด้วยใจสมานไมตรี       เกิดถิ่นนี้เด่นดังอยู่ยั่งยืนนาน

เรามีที่รวมน้ำใจ                      อยู่ใกล้ไกลส่งใจถึงกัน

ฟ้า-ชมพูคงอยู่เฉิดฉันท์                          เป็นที่เราบุกบั่นหมั่นศึกษา

น้อมดวงจิตต่างธูปเทียนธง                ก้มกราบต่อองค์พระคุณครูบา

ขอให้เรียนจบประสบสิ่งหวังนานา        ปรารถนาสิ่งใดได้สมอุรา

สถาบัน โรงเรียนท่าชนะ                   ไม่เคยละการเรียนเพียรศึกษา

พุทธิ จริยะ หัตถะ หลักวิชา               และพลานามัยให้แข็งแรง

สิ่งหวังอันยิ่งใหญ่                               ช่วยเด็กไทยไม่หน่ายแหนง

เปรียบเหมือนไฟส่องแสง                   โรจน์รุ่งแรงแห่งถิ่นเรา