กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หอมหวล สนิทธิเวทย์
ครู คศ.3

นางสาวโสรยา ศรีสุบัติ
ครู คศ.1

พรชนา สุวรรณจันทร์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 089-0741848
อีเมล์ : ponpi@hotmail.com

นายทนงศักดิ์ ไหมคงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวนลินี บัวอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวพักตร์พิมล แดงมณี
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองแพรว
ครูอัตราจ้าง