กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนูรีฮัน ฮะแว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0936648409

วิรัตน์ นาคน้อย
ครู คศ.3

สมศักดิ์ โสมปาน
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ ชัยยศ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0888248753
อีเมล์ : som_som6791@hotmail.com

นางจิรัฏฐ์ พรหมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจิรัญญา ทองวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวจีรนันท์ พุ่มพวง
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา นวลจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวอุมา นิลบวร
ครู คศ.1

นายกิตติพันธ์ สิรเกรียงไกร
ครูผู้ช่วย

นายก็อดสเวย์ อับบราฮัม
ครูอัตราจ้าง