กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจำลอง สุขสาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวกุสุมา สาริขา
ครูผู้ช่วย

ภิสรรค์ แย้มโสภิต
ครูอัตราจ้าง