กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สิงห์ พิชิตชลพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

รำไพ พรศรีสุราช
ครูผู้ทรงคุณค่า

สุภา พิชิตชลพันธุ์
ครู คศ.2

นายธนาคาร สิบมอง
อัตราจ้าง