ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนท่าชนะได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้างความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง และร่วมสนับสนุนโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนท่าชนะ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และงานนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านด้วยดี ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2557,14:01   อ่าน 3495 ครั้ง