ภาพกิจกรรม
เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
19 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสุรศักดิ์ อักษรสาร ครูจาริยา อินทร์เทพ (ครูแนะแนว) ครูอมรศรี ใสสะอาด รับการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ส.ต.ต.สาธร  ไหมเกตุ และ ส.ต.ต.ยงยุทธ ขาวผิว นายตำรวจนิเทศโครงการตามพระราชดำริ ฯ ภก.ตชด.41 โดยมีนักเรียนทุนจำนวน 3 คน คือ เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนจันทร์อม ม.1/4 เด็กชายนฤดล  อำไพทอง ม.2/3 นายปกรณ์  เพ็ชรวิเชียร ม.4/2

โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2557,14:25   อ่าน 1150 ครั้ง