ภาพกิจกรรม
จากพี่สู่น้อง (ศิษย์เก่ามอบบริจาคเงินช่วยเหลือห้องสมุด)
โรงเรียนท่าชนะ ขอขอบคุณ ศิษย์เก่า ม.ศ.3 รุ่นสุดท้ายของโรงเรียนท่าชนะ โดยตัวแทนรุ่น คุณอาทิตย์ ธรรมโสภณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง คุณครูกฤติกา แดงสุวรรณ คุณอิทธิพร ถิ่นสมอ คุณพจนีย์ ทองแพ ได้มอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 55,000 บาท และศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 โดยตัวแทนรุ่น คุณสนิท ช่วยรักษา และเพื่อน ๆ ในรุ่น บริจาค เงิน 37,300 บาท
#เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน
#ศิษย์เก่าท่าชนะ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,13:31   อ่าน 905 ครั้ง