ภาพกิจกรรม
เปิดรั้วโรงเรียนฯ ปีการศึกษา2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รอง ผอ.สพม.11 เป็นประธานพิธีเปิดงาน open house เปิดรั้วโรงเรียนบูรณาการโครงงานอาชีพและเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีนายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนางสุจินต์ ภิญญานิล ศึกษานิเทศก์ สพม.11 ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพื้นที่ และมีนางบุญเรียง จันทร์ทัน และนายจรุง กัณรงค์ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ร่วมเป็นกรรมการนิเทศระดับสหวิทยาเขต
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,17:42   อ่าน 380 ครั้ง