ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 นอกเขตบริการ (อ่าน 917) 15 ก.พ. 59
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 ในเขตบริการ (อ่าน 870) 15 ก.พ. 59
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4 นอกเขตบริการ (อ่าน 869) 15 ก.พ. 59
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4 ในเขตบริการ (อ่าน 851) 15 ก.พ. 59
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1135) 15 ก.พ. 59
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูต่างประเทศ) (อ่าน 1252) 20 เม.ย. 58
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1543) 26 ธ.ค. 57
โรงเรียนท่าชนะรับรางวัลธนาคารชมเชยธนาคารโรงเรียน (อ่าน 1191) 26 ธ.ค. 57
เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 1256) 19 พ.ย. 57
แสดงความยินดี ผลงานระดับยอดเยี่ยม นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (อ่าน 1122) 17 พ.ย. 57
แสดงความยินดีกับครูภาษาไทยดีเด่น (อ่าน 1020) 17 พ.ย. 57
ผู้อำนวยการสุรศักดิ์ อักษรสาร นำคณะครู เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์การอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 1012) 05 พ.ย. 57
กำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 992) 10 ต.ค. 57