ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
นางสาวธันยพร ยอดประเสริฐ และ นางสาวสุทธิดา พวงศิริ
รายละเอียดผลงาน
 นางสาวธันยพร  ยอดประเสริฐ และ นางสาวสุทธิดา  พวงศิริ ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับสหวิทยาเขต ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคที่ จังหวัดกระบี่ ต่อไป
 
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:18   อ่าน 734 ครั้ง