ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
รายละเอียดผลงาน
เด็กหญิงศิริกัญญา  ตราชู  เด็กหญิงสัจพร  บุญพรหม เด็กหญิงอาทิตยา  มณีน้อย ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับสหวิทยาเขต ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคที่ จังหวัดกระบี่ ต่อไป
 
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:20   อ่าน 1115 ครั้ง