ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
รายละเอียดผลงาน
เด็กหญิงจริญญา  นาคสวัสดิ์,เด็กชายมังกร  จันทรัตน์ และ เด็กชายวีรยุทธ  สิทธิ์รัตน์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับสหวิทยาเขต ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคที่ จังหวัดกระบี่ ต่อไป
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:24   อ่าน 1235 ครั้ง