ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
รายละเอียดผลงาน
เด็กหญิงชุติมน  จันทรัตน์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ชนะเลิศ)  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับสหวิทยาเขต ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคที่ จังหวัดกระบี่ ต่อไป
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:26   อ่าน 535 ครั้ง