ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนท่าชนะ
ชื่ออาจารย์ : หอมหวล สนิทธิเวทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,13:27  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:10  อ่าน 987 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:09  อ่าน 844 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:09  อ่าน 935 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:07  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:06  อ่าน 710 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ใช้ทักษะการเชื่อมโยง เรื่องความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนท่าชนะ
ชื่ออาจารย์ : วราภรณ์ บุญเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,10:20  อ่าน 1570 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ชื่ออาจารย์ : ปวีณ์กร บัวเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2558,12:32  อ่าน 1395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ชื่ออาจารย์ : จินตนา ยังจีน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2558,13:39  อ่าน 902 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม (best pracitces) โรงเรียนในฝัน ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2557,09:35  อ่าน 1090 ครั้ง
รายละเอียด..