ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนท่าชนะ
ชื่ออาจารย์ : หอมหวล สนิทธิเวทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,13:27  อ่าน 1229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ใช้ทักษะการเชื่อมโยง เรื่องความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนท่าชนะ
ชื่ออาจารย์ : วราภรณ์ บุญเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,10:20  อ่าน 2845 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ชื่ออาจารย์ : ปวีณ์กร บัวเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2558,12:32  อ่าน 2529 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ชื่ออาจารย์ : จินตนา ยังจีน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2558,13:39  อ่าน 1665 ครั้ง
รายละเอียด..