ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,16:41  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 จากการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2559,08:26  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice “SEAPO MODEL AND SEAT FRAMEWORK”
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,01:24  อ่าน 386 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:10  อ่าน 739 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:09  อ่าน 541 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:09  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:07  อ่าน 470 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัณหาวิทยาศาสตร์คำนวณ ตามแนวคิดของโพลยา ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:06  อ่าน 478 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ใช้ทักษะการเชื่อมโยง เรื่องความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนท่าชนะ
ชื่ออาจารย์ : วราภรณ์ บุญเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,10:20  อ่าน 1170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ชื่ออาจารย์ : ปวีณ์กร บัวเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2558,12:32  อ่าน 967 ครั้ง
รายละเอียด..