ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวอุมาพร มีแย้ม
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,20:13   อ่าน 1503 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชุติมน จันทรัตน์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:26   อ่าน 1343 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวภัทวรี ทองแพ,นางสาวเกนุภาวรรณ เล็กน้อย,นางสาวเนาวภา หนูเหมือน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:25   อ่าน 1930 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจริญญา นาคสวัสดิ์,เด็กชายมังกร จันทรัตน์,เด็กชายวีรยุทธ สิทธิ์รัตน์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:24   อ่าน 2201 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริกัญญา ตราชู,เด็กหญิงสัจพร บุญพรหม,เด็กหญิงอาทิตยา มณีน้อย
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:20   อ่าน 2755 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวธันยพร ยอดประเสริฐ และ นางสาวสุทธิดา พวงศิริ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:18   อ่าน 2052 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพิชญา ทองตรีพันธ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:10   อ่าน 1537 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวแพรวพรรณ เรืองวิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:05   อ่าน 1387 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิดาอัปสร จันทรัตน์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:03   อ่าน 1163 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายดิสพงษ์ ลือยศ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:02   อ่าน 1159 ครั้ง